تلفن

09123365032
با ما در تماس باشید
با ما تماس بگیرید:09123365032

ما متعهد به ارائه
راه حل های حرفه ای برای محصولات متنوع، به مشتریان جهانی هستیم.

تماس با ما
دفتر تهران: کوی ارم، خ منوچهری شرقی، بن بست ياس، پلاک ۱۸ طبقه همکف، کدپستی: ۱۴۸۴۷۵۵۴۳۱
شماره تماس: 09123365032
ایمیل: info@kavianfaraz.com
ما را دنبال کنید

Control valves

شیر های کنترل صنعتی

Control valves

Control valves can be categorized based on different features and control valve traits. Some prefer to categorize
them based on control valve parts as well. The main categorizations are according to the movement profile of
the controlling element, functionality, actuating medium, and pressure drop profile. The most common
classification is based on motion.

1. Pressure Drop Profile
High-Recovery Valve (e.g. Butterfly valve, Plug valve, Gate valve, Ball valve, etc.)
Low-Recovery Valve (e.g. Angle valve, Globe valve, etc.)
2. Functionality
Check Valve (e.g. Turbine bypass valve, etc.)
Shut-off and on-off Valves (e.g. Gate valve, Pinch valve, etc.)
Spring-Loaded Safety Valve
3. Actuating Medium
Manual Valve
Pneumatic Valve
Hydraulic Valve
4. Movement Profile of the Controlling Element
Linear Motion (e.g. Gate, Globe, Diaphragm, etc.)
Rotary Motion (e.g. Ball, Butterfly, Plug, etc.)