تلفن

09123365032
با ما در تماس باشید
با ما تماس بگیرید:09123365032

ما متعهد به ارائه
راه حل های حرفه ای برای محصولات متنوع، به مشتریان جهانی هستیم.

تماس با ما
دفتر تهران: کوی ارم، خ منوچهری شرقی، بن بست ياس، پلاک ۱۸ طبقه همکف، کدپستی: ۱۴۸۴۷۵۵۴۳۱
شماره تماس: 09123365032
ایمیل: info@kavianfaraz.com
ما را دنبال کنید

Coupling

کوپلینگ

Coupling

Couplings come in many shapes and sizes. Some work great for general use, while others are custom designed for specific scenarios. For an informed choice, knowing the capabilities and differences between different types of couplings, you can benefit from the expert advice of Kavian Faraz Iranian Company.

Kavian Faraz Iranian Co. can provide and supply all types of couplings from the best brands in Iran and the world at reasonable prices based on the efficiency and needs of each industry.

تصویر پس زمینه
Oldham Coupling
تصویر پس زمینه
Universal joint (Hooke’s joint)
تصویر پس زمینه
Gear coupling
تصویر پس زمینه
Flange coupling
تصویر پس زمینه
Split muff coupling
تصویر پس زمینه
Sleeve or muff coupling
تصویر پس زمینه
Fluid coupling
تصویر پس زمینه
Omega coupling or elastomeric coupling
تصویر پس زمینه
Beam coupling
تصویر پس زمینه
Jaw coupling or spider coupling
تصویر پس زمینه
Diaphragm coupling
تصویر پس زمینه
Flexible coupling
تصویر پس زمینه
Disc coupling
تصویر پس زمینه
Helical coupling
تصویر پس زمینه
Spiral coupling
تصویر پس زمینه
Geislinger coupling
تصویر پس زمینه
Schmidt couplings
تصویر پس زمینه
Rag coupling